Start arrow Czechy
OPPA 2021 - 38. Mezinárodní Festival Bardů

OPPA 2021 - 38. Mezinárodní Festival Bardů
v dnech 20.-28. listopadu 2021
Lhůta pro přihlášky v roce 2021 končí 15.10.
 
OPPA - Mezinárodní Festival Bardů

je několikadenní svátek věnovaný autorské písni, která se soustředí hlavně na osobitý, sebevědomý a samostatný projev umělce, vyjádřený vlastními slovy a hudbou. Je to nekomerční festival, který je vlastně reakci  bardů na kýč lidové zábavy. Od svých narozenin v roce 1978 OPPA se stala jednou  z nejdůležitějších písničkářských událostí v Polsku.
 
CHARAKTERISTIKA

OPPA – Mezinárodní Festival Bardů – (do 2005 jako Celonárodní Prohlídka Autorské Písně -Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej) je organizován v prostředí umělců a intepretů, kteří jsou členy Literárního a Hudebního Sdružení "Ballada". Je to jediný festival takového rozsahu v Polsku, představující tvorbu bardů, tedy zpěváků, kteři jsou zároveň autory i skladateli vlastních skladeb. Podle pořadatelů tak chápaná autorská píseň nejlépe ukazuje osobnost tvůrce, jeho názory, filozofii života, svět osobních prožitků a životních zkušeností. Autorská píseň je, nebo by měla být, nejosobnějším projevem svého tvůrce, způsobem komunikace se světem, autoexpresí prostřednictvím skladeb hudebně-literárních. Tvůrce sám rozhoduje o nejvhodnější umělecké formě a je za ni plně odpovědný.
Každého ročníku festivalu se zúčastnily osobnosti dnes v Polsku již známé, které na festivalu brousily své umění. V porotě zasedala celá řada významých autorů a skladatelů, na doporovodných koncertech vystupovaly hvězdy jako například Paolo Conte, Georges Moustaki, Lluis Llach, Jaromír Nohavica, Jurij Kukin a jiní.
Vzhledem k tomu, že počet zahraničních umělců rok od roku stoupal, změnil v roce 2006 Festival svůj oficialní nazev na „OPPA – Mezinárodní Festival Bardů”.

PROGRAM

OPPA tvoří soutěž, mimosoutěžní koncerty, recitály významných osobností a doprovodní akce. Soutěže se učastní mladí tvůrci. Nejvyšší cenou OPPA je Cena Jonasza Kofty, která umožňuje nahrání, vydání a promoce desky. Ostatní laureáti OPPA získavají hodnotné ceny spojené s uměleckou činností (hudební nástroje, elektronické vybavení).
Kromě soutěže je důležitou částí OPPA koncert Premier, jehož se účastní významné osobnosti v oblasti autorské písně a prezentují své nejnovější skladby napsané zvláště pro tuto příležitost. Jediným porotcem toho koncertu je publikum, které vybírá nejlepší premiérovou píseň.

PUBLIKUM

Publikum OPPA tvoří nároční lidé, kteří se zajímají o píseň, obsahující literární prvky. Na koncerty OPPA přicházejí téměř všechny generace milovníků dobré písně.

POŘADATELÉ

Od 1997 pořadatelem OPPA je Literární a Hudební Sdružení „Ballada”, zatímco ředitelem festivalu je předseda Sdružení, Petr Bakal. V roce 1978, tedy ve svém studentském období,  navrhl, že bude pořádat OPPA a stal se šéfem prvních ročníků festivalu, jež se tehdy konaly ve studentském klubu „Hybrydy”. LHS "Ballada" pořádá mj. koncerty, autorská setkání, soutěže, dílny, výstavy a festivaly, které podporují literární píseň v širším slova smyslu. Spolupracuje jednak s mnoha umělci tohoto proudu, jednak s kulturními domy, médii, pořadateli akcí, státními a samosprávnými institucemi. Během mnoha let své existence získalo Sdružení prestiž a uznání ve svém oboru.