Start arrow Pravidla soutěže
Pravidla soutěže Drukuj Wyślij znajomemu

OPPA 2021 - 38. Mezinárodní Festival Bardů
(OPPA 2021 - 38. Międzynarodowy Festiwal Bardów)VŠEOBECNÉ INFORMACE1. Cílem OPPA – Mezinárodního Festivalu Bardů je podpora, rozvoj a popularizace tvorby autorů-skladatelů-interpretů.

2. Pořadatelem OPPA je Literární a Hudební Sdružení „Ballada”.

3. OPPA sestává ze soutěže, mimosoutěžních koncertů a doprovodných akcí.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby, které jsou zároveň autory, skladateli a interprety přihlašených  písní.

1.1. Za „interpreta” písní se považuje osoba, která je zpívá (v případě skupiny zpívá hlavní hlas, nikoliv např. ve sboru)
1.2.  Není povoleno tzv. spoluautorství, tj. situace, kdy autorem nebo/a skladatelem písně je víc než jedna osoba.
1.3. Soutěže se může zúčastnit osoba, nikoliv skupina. Pokud je tato osoba nedílnou součástí skupiny, s níž vystupuje v soutěži, je možné vedle jejího jména uvést  i název skupiny.

2. Přihlášení do soutěže za pomoci formuláře (přihlášky), který musí nezbytně obsahovat následující:

2.1. jméno, příjmení, národnost, datum narození, telefonní čisla, email a přesná adresa uchazeče;
2.2. v případě doprovodné skupiny celá jména jejích členů spolu se specifikacemi nástrojů;
2.3. texty pěti přihlášených písní ve formátu A4 ve formátu .doc nebo .rtf
2.4. Amatérské nebo profesionální nahrávky přihlášených písní ve formátu .mp3, (bitrate 128 kbps);
2.5. Informace o dosavadních uměleckých výsledcích uchazeče;
2.6. Informace o požadavcích na ozvučení.

3. Lhůta pro přihlášky a zasílací adresa jsou uvedeny na konci Pravidel. Korespondenčími jazyky jsou: polština, angličtina, ruština a francouština.

4. Přihlášky musí být zaslány pouze e-mailem. Přihlášení, které bude zasláno v jiné podobě, nebude přijato.

5. Ve výjimečných případech mohou pořadatelé rozhodnout o prodloužení lhůty pro přihlášky.

6. Tato soutěž se skládá ze tří částí:
- zakladní, tedy hodnocení Uměleckou Radou OPPA poslaných přihlášek;
- semifinálová, tedy hodnocení Uměleckou Radou OPPA prezentace před publikem;
- finálová, tedy hodnocení Porotou OPPA prezentace před publikem.

7. Informace o výsledcích každé etapy soutěže jsou dostupné na webových stránkách festivalu.

8. Účastník předvádí v semifinále dvě skladby.
   
9. Umělecka Rada OPPA hodnotí literární, hudební a inerpretační úroveň představených propozic a tímto způsobem podporuje individualitu tvůrce. Rozhodnutí Umělecké Rady jsou neodvolatelné a nemusí být odůvodněné.

10. Umělecká Rada OPPA je v případě, že zná tvorbu umělce, oprávněna pozvat ho přímo do semifinále nebo finále OPPA bez patřičných etap soutěže.

11. Porota OPPA je složena z významných autorů a skladatelů, hudebních žurnalistů a zástupců Umělecké Rady.

12. Každý účastník finále je povinen připravit pět autorských písní, z nichž dvě předvádí na koncertě pod názvem „Velké Finále”, ostatní tři pak v případě, že se stane laureátem na koncertě pod názvem „Zlatá pětka”.

13. Porota vybírá ze všech laureátů jednoho vítěze nejvyšší ceny OPPA: Ceny Jonasza Kofty. Cena je spolufinancuje výrobu kompaktního disku. Ostatní laureáti obdrží věcné ceny - elektronická zařízení.

14. Účastníci finále soutěže OPPA bezplatně dávají pořadatelům práva k rozhlasovému a televiznímu záznamu a šíření skladeb předváděných během koncertu OPPA na všech dostupných nosičích.

15. Účastníci si hradí cestovní náklady a ubytování sami.

16. Účastníci finále soutěže mají volný vstup na všechny koncerty v rámci OPPA

17. Práva na interpretace těchto Pravidel mají jen pořadatelé OPPA.

18. Lhůta pro přihlášky v roce 2021 končí 15. října.
Formulář (přihlášku) ve formátu .doc nebo .rtf je potřeba stáhnout z internetové stránky Festivalu (www.oppa.pl), poté vyplnit a spolu s dalšími přílohami zaslat na registration@oppa.pl.

Veškeré dotazy v souvislosti s OPPA zasílejte na info@oppa.pl.


ZÁVĚREČNÉ PŘIPOMÍNKY:

1. Před vyplněním formuláře (přihlášky) se prosím důkladně seznamte s Řádem OPPA.

2. Kandidáti, kteří zašlou písně nesplňující podmínky autorské písně dle Řádu OPPA (autor, skladatel a interpret je tatáž osoba), budou vyřazeni z důvodu nesplnění podmínek daných Řádem.

3. Pokud po přijetí kandidáta bude zjištěno, že není autorem prezentovaných písní, bude kandidát diskvalifikován.

4. Pokud organizátoři po skončení Festivalu dojdou ke zjištění, že vítěz není autorem písních prezentovaných v OPPA, bude se OPPA domáhat vrácení výhry, případně její hodnoty. Získaná částka bude použita ve prospěch další řady OPPA.

5. V případě, že nebude udělena Grand Prix OPPA, bude částka, určena na tuto výhru, použita na výdaje spojené s výhrami v následujících dvou řadách Festivalu.

6. Soubory s připojenými texty a mp3 označte dle schématu: prijmeni_jmeno_nazev (bez diakritických znamének daného jazyka) a poslat „zazipované“ (např. za pomoci programu Winrar)

7. Do přihlášky můžete rovněž připojit informaci (odkaz) o možnosti shlédnutí videa zachycujícího vystoupení kandidáta na internetu.


SEMIFINÁLE A FINÁLE OPPA 2021 proběhne v tomto roce  ve dnech 20. a 21. listopadu v Domu Kultury Śródmieście na adrese Smolna 9, Warszawa (vchod z ulice Aleje Jerozolimskie)SLM Ballada