Start arrow OPPA 2005
23. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej - OPPA 2005 Drukuj Wyślij znajomemu
INFORMACJE:

23. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI AUTORSKIEJ - OPPA 2005
23. POLISH REVIEW OF THE AUTHOR’S SONG – OPPA 2005
23eme FESTIVAL DE LA CHANSON D'AUTEUR - OPPA 2005
XXIII  ВСЕПОЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ОППА – 2005»
23. POLSKÁ PŘEHLÍDKA AUTORSKÉ PÍSNĚ - OPPA 2005
23. POLNISCHE FESTSPIELE DES AUTORENLIEDES - OPPA 2005

Data / Date / Date / Cрок / Datum / Datum

                18 - 28 listopada 2005

/ november / novembre / нoябрь / listopadu / November 2005

Miejsce / Place / Lieu / Место / Místo / Ort

Warszawa; Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego, domy kultury na Mokotowie, Ursynowie, Bielanach, Pradze Południe, Pradze Północ, w Śródmieściu, we Włochach, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza
Warsaw (Poland); Clubs & culture houses
Varsovie (Pologne); Clubs et maisons de culture
Варшава, дома культуры
Warschau; Klubs und Kulturhäuser

Organizator / Organiser / Organisateur / Организатор / Organizátor / Veranstalter

                Stowarzyszenie Literacko Muzyczne "Ballada"
                "Ballada" Literary-Music Society
                Association Musico-Littéraire "Ballada"
                Литературно-музыкальное общество «Баллада»
                Literárně-hudební spolek "Ballada"
                Musik- und Literaturverein "Ballada"

Adres Biura Organizacyjnego / Adress of the Organiser's Office / Adresse du Bureau d'Organisation /
Адрес бюро по организации фестиваля / Adresa organizačního výboru / Adresse des Veranstaltungsbüros

                OPPA 2005
                ul. Łowicka 21
                02-502 Warszawa
                Poland / Pologne / ПОЛЬША / Polsko / Polen

Sekretarz Biura Organizacyjnego / Secretary of Office / Secrétaire du Bureau / Секретарь бюра / Tajemník organizačního výboru / Sekretär des Veranstaltungsbüros
        Sylwia Gągol

Telefony / Phones / Téléphones / Телефоны / Telefony / Telefonverbindungen
                (+48 22) 8455062, 6460922

Telefon/Fax / Phone & Fax / Téléphone et Fax / Тел./факс / Telefon/fax / Telefon- und Faxverbindung
                (+48 22) 8455675

Dyrektor Festiwalu / Festival General Manager / Directeur du Festival / Директор фестиваля / Ředitel festivalu / Leitung der Festspiele
                Piotr Bakal

Rada Artystyczna / Artistic Council / Conseil Artistique / Художественный Совет / Umělecká Rada / Künstlerischer Rat
Piotr Bakal, Mirosław Czyżykiewicz, Andrzej Garczarek, Bogusław Nowicki, Andrzej Ozga

NAGRODY
- Grand Prix im. Jonasza Kofty: dofinansowanie studia nagrań w wysokości 4000 zł + wydanie płyty w nakładzie 1200 egzemplarzy + rozesłanie 150 egz. płyt do wszystkich stacji radiowych w Polsce (resztę nakładu otrzymuje laureat).
- "Złota Piątka": cenne nagrody rzeczowe (instrumenty lub sprzęt elektroniczny).

AWARDS
- Grand Prix Jonasz Kofta: payment of 4000 zlotys for recording studio + edition of CD in 1200 volumes + sending of 150 volumes of CD to all radio stations in Poland.
- "Golden Five": precious material awards (instruments or electronic equipment).

PRIX
- Grand Prix Jonasz Kofta: le payement de 4000 zlotys pour un studio d'enregistrements + édition de 1200 exemplaires du CD + envoie de 150 exemplaires du CD à toutes les radios en Pologne.
- "La 5 d'or": les objets matériels de valeur (instruments ou matériel éléctronique).

ПРИЗЫ
- Главный приз имени Йонаша Кофты: оплата студии звукозаписи в размере 4 тысяч польских злотых + издание компакт-диска тиражом 1200 экз. + рассылка 150 компакт-дисков на все польские радиостанции (остальная часть тиража остается в распоряжении лауреата)
- "Золотая Пятерка": ценные подарки (музыкальные инструменты или электронное оборудование)

CENY
- Cena Jonasze Kofty: zaplacení 4000 zlotých za nahrávací studio + vydání CD v počtu 1200 kusů + zaslání 150 nosičů CD všem rádiím v Polsku.
- "Zlatá pětka" - hodnotné materiální ceny (nástroje nebo elektronická zařízení)

PREISE
- Hauptpreis (Jonasz Kofta Grand Prix): Bezuschussung eines Tonstudios i.H.v. 4000 PLN + Herausgabe der CD-Platte in 1200 Exemplaren + Vertrieb von 150 Exemplaren der CD-Platte an alle Rundfunksender in Polen (den Rest der Auflage behält der Preisträger).
- "Die Goldene Fünf": Hochwertige Sachpreise (Instrumente bzw. elektronische Geräte).


JURY OPPA 2005:

1. JAGA KOFTA
2. BARBARA PODMIOTKO
3. ERNEST BRYLL
4. LUCJAN KASZYCKI
5. PIOTR BAKAL


PROGRAM OPPA 2005:

18.11.2005, piątek, godz.18:00
Centrum Promocji Kultury Praga Południe, ul. Grochowska 274  Tel: 8701186
wstęp wolny

JERZY MAMCARZ


19.11.2005, sobota, godz. 16:00
Dom Kultury Śródmieście
ul. Smolna 9  Tel: 8262586
wstęp wolny

PÓŁFINAŁ KONKURSU 23. OPPA Koncert uczestników drugiego etapu eliminacji konkursowych.


20.11.2005, niedziela, godz.18:00
Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1  Tel: 8346547
bilety w cenie 15,- zł

WOLNA GRUPA BUKOWINA


21.11.2005, poniedziałek, godz. 18:00
Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza
Rynek Starego Miasta 20, 8314061
wstęp wolny

PIOTR BAKAL


22.11.2005, wtorek, godz. 21:00
Centrum „Łowicka”
ul. Łowicka 21  Tel: 8455062
wstęp wolny

cz I. SŁAWOMIR ZYGMUNT z towarzyszeniem Krzysztofa Domańskiego
cz II. ANTONI MURACKI z towarzyszeniem Andrzeja Jagodzińskiego i Andrzej Lukasika23.11.2005, środa, godz. 18:00
Dom Kultury Praga
ul. Dąbrowszczaków 2  Tel: 6185180
wstęp wolny

ZMIANA TERMINU NA 25.11.2005


24.11.2005, czwartek, godz. 20:00
Dom Kultury Stokłosy
Lachmana 5  Tel: 8553517
bilety w cenie 10,-

ROBERT KASPRZYCKI


25.11.2005, środa, godz. 18:00
Dom Kultury Praga
ul. Dąbrowszczaków 2  Tel: 6185180
wstęp wolny

WIKTOR SZAŁKIEWICZ - recital barda z Grodna, laureata „Złotej Piątki OPPA 2004”


25.11.2005, piątek, godz. 19:00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego
ul. Woronicza 17
bilety w cenie 35,- zł

I część: „PREMIERY OPPA 2005” - Koncert, w którym z utworami napisanymi specjalnie na tę okazję wystąpią znani polscy twórcy (Andrzej Brzeski, Andrzej Ozga, Basia Stępniak-Wilk, Bogusław Nowicki, Grzegorz Tomczak, Jakub Sienkiewicz, Mirosław Czyżykiewicz, Piotr Bakal, Tomasz Kordeusz, Tomasz Olszewski, Tomasz Szwed), a zgromadzona publiczność wybierze najlepszą piosenkę premierową.
II część: „PRZEZ ILE DRÓG – legendarne pieśni bardów” - Koncert złożony z najsłynniejszych piosenek światowej sławy bardów, jak np: Bob Dylan, Pete Seeger, Woody Guthrie, Leonard Cohen, Georges Brassens, Jacques Brel, Bułat Okudżawa, Włodzimierz Wysocki, Karel Kryl, Paolo Conte, Lluis Llach zaprezentowane w polskich wersjach językowych przez polskich bardów. Akompaniuje Tomasz Szymuś. Prowadzi Tomasz Szwed.


26.11.2005, sobota, godz. 19:00
Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3  Tel: 6486581
bilety w cenie 25,- zł

MIROSŁAW CZYŻYKIEWICZ – promocja nowej płyty „Allez!”


27.11.2005, niedziela, godz. 17:00
Studencki Klub „Hybrydy”, ul. Złota 7/9  Tel: 8228702
bilety w cenie 25,- zł

część I: WIELKI FINAŁ - Koncert konkursowy, w którym Jury oceniać będzie finalistów, wyłonionych w dwóch etapach eliminacji wstępnych. Spośród nich dokona wyboru laureatów "Złotej Piątki OPPA 2005”
część II: MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA - minirecital laureatki nagrody im. Jonasza Kofty z 2004 r
część III: ZŁOTA PIĄTKA - Koncert laureatów, w którym zaprezentują się w innym repertuarze niż wykonywany w Wielkim Finale. Spośród nich Jury wyłoni zdobywcę Nagrody im. Jonasza Kofty, uroczyste ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród OPPA 2005
część IV: MAREK GAŁĄZKA z zespołem - Promocja nowej płyty barda z Olecka. W składzie zespołu m.in. synowie lidera – Marcin i Filip oraz Zbigniew Terepko, Mariusz Kawalec i gościnnie Tymon Tymański.


28.11.2005, poniedziałek, godz. 18:00
Ośrodek Działań Twórczych
ul. 1 Sierpnia 36 A  Tel: 8680201
bilety w cenie 45,- zł

IURIE SADOVNIC-ORHEIANU (Mołdawia)
- Pierwsza wizyta na OPPA. Jeden z najpopularniejszych piosenkarzy Mołdawii.
JAROMIR NOHAVICA - Trzecia z kolei (po 1998 i 2000 r.) wizyta sławnego czeskiego barda na scenie OPPA.

Wszystkie bilety do nabycia w miejscach koncertów.


KOMUNIKAT NR 1 RADY ARTYSTYCZNEJ OPPA 2005:

Rada Artystyczna 23. Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej – OPPA 2005 obradująca w składzie: Piotr Bakal (przewodniczący), Andrzej Brzeski, Bogusław Nowicki, Andrzej Ozga, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami 33 kandydatów postanowiła zakwalifikować do Półfinału OPPA 2005 następujące osoby (alfabetycznie):

Bierwiaczonek Bogusław
Daszyński Jacek
Górski Paweł
Grzymała Marzena
Heppner Paweł
Jarszak Katarzyna
Kaczka Maciej
Kapitańczyk Tomasz
Kosmulska „Szwarna” Justyna
Kulik Bartłomiej
Mazurkiewicz Robert
Mikš Wiesław
Rogacki Michał
Różanek Olek
Sagasz Jerzy
Szczepanek Ryszard
Szpak Ścibor
Szymański Paweł
pan Zgaiński (warunkowo, po uzupełnieniu zgłoszenia)

Jednocześnie Rada Artystyczna informuje, że zgodnie z punktem 14. Regulaminu OPPA zaprosiła do udziału w Wielkim Finale OPPA 2005 z pominięciem eliminacji 7 osób.

za Radę Artystyczną OPPA 2005
Piotr Bakal


KOMUNIKAT NR 2 RADY ARTYSTYCZNEJ OPPA 2005
:

Rada Artystyczna 23. OPPA obradująca w składzie: Piotr Bakal, Stanisław Klawe, Bogusław Nowicki i Andrzej Ozga, po wysłuchaniu 17 uczestników przesłuchań półfinałowych postanowiła zakwalifikować do Finału OPPA 2005 następujących kandydatów (w kolejności występowania w koncercie):

1. Marzena Grzymała
2. Katarzyna Jarszak
3. Justyna Kosmulska "Szwarna"
4. Jerzy Sagasz
5. Bogusław Bierwiaczonek
6. Michał Rogacki
7. Paweł Szymański
8. Paweł Górski

Jednocześnie Rada Artystyczna informuje, że zgodnie z punktami 9. i 14. Regulaminu w Wielkim Finale wezmą również udział następujące osoby:

9. Viorel Burlacu (Kiszyniów, Mołdawia)
10. Krzysztof Krawczyński
11. Łukasz Majewski
12. Wiesław Mikš
13. Krzysztof Napiórkowski

Warszawa, 19 listopada 2005 r.

Za Radę Artystyczna OPPA 2005
Piotr Bakal


REZULTATY OPPA 2005
:

REZULTATY PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI NA NAJLEPSZĄ PIOSENKĘ PREMIEROWĄ W KONCERCIE "PREMIERY OPPA 2005" 25 listopada 2005 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.


1. Tomasz Kordeusz za piosenkę "Krew" (53 głosy)
2. Andrzej Brzeski za piosenkę "Dopóki" (40 głosów)
3. Grzegorz Tomczak za piosenkę "Stoi dziewczyna przy oknie" (26 głosów)
4. Andrzej Ozga za piosenkę "Gadu-gadu" (14 głosów)
5. Bogusław Nowicki za piosenkę "Okno" (10 głosów)

Ogółem oddano 171 głosów, wszystkie ważne.
 

REZULTATY FINAŁU KONKURSU OPPA 2005 - 27 listopada w klubie "Hybrydy"

PROTOKÓŁ JURY

Jury 23. Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej - OPPA 2005 w składzie: Jaga Koftowa, Barbara Podmiotko, Ernest Bryll (przewodniczący), Lucjan Kaszycki i Piotr Bakal po wysłuchaniu 14 wykonawców konkursu postanowiło, że laureatami "Złotej Piątki OPPA 2005" zostają:

- Viorel Burlacu z Kiszyniowa (Mołdowa)
- Paweł Górski z Piaseczna
- Michał Rogacki z Poznania
- Jerzy Sagasz z Krapkowic
- Paweł Szymański z Lidzbarka

Spośród nich Jury dokonało wyboru laureata Grand Prix im. Jonasza Kofty, którym zostaje:

MICHAŁ ROGACKI

Jury zachwyciło się wspaniałą grą na gitarze Pawła Szymańskiego i składa mu serdeczne gratulacje.

Warszawa, 27 listopada 2005 r.
[podpisy jurorów]


NAGRODY OPPA 2005
:

Grand Prix czyli Nagroda imienia Jonasza Kofty:
- dofinansowanie studia nagrań kwotą 4000 zł brutto
- wytłoczenie 1200 egz. płyty
- rozesłanie po egzemplarzu płyty do 150 stacji radiowych w Polsce

Pozostali laureaci "Złotej Piątki":
- profesjonalne mikrofony wokalowe marki Shure SM 58