Start arrow OPPA 2004
22. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej - OPPA 2004 Drukuj Wyślij znajomemu
INFORMACJE:

22. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI AUTORSKIEJ - OPPA 2004
22nd POLISH REVIEW OF THE AUTHOR’S SONG – OPPA 2004
22eme FESTIVAL DE LA CHANSON D'AUTEUR - OPPA 2004
XXII  ВСЕПОЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ОППА – 2004»
22. POLSKÁ PŘEHLÍDKA AUTORSKÉ PÍSNĚ - OPPA 2004
22. POLNISCHE FESTSPIELE DES AUTORENLIEDES - OPPA 2004

Data / Date / Date / Cрок / Datum / Datum

                19 - 27 listopada

/ november / novembre / нoябрь / listopadu / November 2004

Miejsce / Place / Lieu / Место / Místo / Ort

Warszawa; Teatr Nowy, Studio Koncertowe PR im. W. Lutosławskiego, domy kultury na Mokotowie, Ursynowie i Bielanach
Warsaw (Poland); Nowy Theatre, clubs & culture houses
Varsovie (Pologne); Théâtre Nowy, clubs et maisons de culture
Варшава, Новый Театр, дома культуры
Warschau; Theater Nowy, Klubs und Kulturhäuser

Organizator / Organiser / Organisateur / Организатор / Organizátor / Veranstalter

                Stowarzyszenie Literacko Muzyczne "Ballada"
                "Ballada" Literary-Music Society
                Association Musico-Littéraire "Ballada"
                Литературно-музыкальное общество «Баллада»
                Literárně-hudební spolek "Ballada"
                Musik- und Literaturverein "Ballada"

Adres Biura Organizacyjnego / Adress of the Organiser's Office / Adresse du Bureau d'Organisation /
Адрес бюро по организации фестиваля / Adresa organizačního výboru / Adresse des Veranstaltungsbüros

                OPPA 2004
                ul. Łowicka 21
                02-502 Warszawa
                Poland / Pologne / ПОЛЬША / Polsko / Polen

Sekretarz Biura Organizacyjnego / Secretary of Office / Secrétaire du Bureau / Секретарь бюра / Tajemník organizačního výboru / Sekretär des Veranstaltungsbüros

        Urszula Ścibor-Rylska

Telefony / Phones / Téléphones / Телефоны / Telefony / Telefonverbindungen

                (+48 22) 8455062, 6460922

Telefon/Fax / Phone & Fax / Téléphone et Fax / Тел./факс / Telefon/fax / Telefon- und Faxverbindung

                (+48 22) 8455675

Dyrektor Festiwalu / Festival General Manager / Directeur du Festival / Директор фестиваля / Ředitel festivalu / Leitung der Festspiele

                Piotr Bakal

Rada Artystyczna / Artistic Council / Conseil Artistique / Художественный Совет / Umělecká Rada / Künstlerischer Rat
Piotr Bakal, Mirosław Czyżykiewicz, Andrzej Garczarek, Bogusław Nowicki, Andrzej Ozga

NAGRODY

- Grand Prix im. Jonasza Kofty: dofinansowanie studia nagrań w wysokości 4000 zł + wydanie płyty w nakładzie 1200 egzemplarzy + rozesłanie 150 egz. płyt do wszystkich stacji radiowych w Polsce (resztę nakładu otrzymuje laureat).
- "Złota Piątka": cenne nagrody rzeczowe (instrumenty lub sprzęt elektroniczny).

AWARDS

- Grand Prix Jonasz Kofta: payment of 4000 zlotys for recording studio + edition of CD in 1200 volumes + sending of 150 volumes of CD to all radio stations in Poland.
- "Golden Five": precious material awards (instruments or electronic equipment).

PRIX

- Grand Prix Jonasz Kofta: le payement de 4000 zlotys pour un studio d'enregistrements + édition de 1200 exemplaires du CD + envoie de 150 exemplaires du CD à toutes les radios en Pologne.
- "La 5 d'or": les objets matériels de valeur (instruments ou matériel éléctronique).

ПРИЗЫ

- Главный приз имени Йонаша Кофты: оплата студии звукозаписи в размере 4 тысяч польских злотых + издание компакт-диска тиражом 1200 экз. + рассылка 150 компакт-дисков на все польские радиостанции (остальная часть тиража остается в распоряжении лауреата)
- "Золотая Пятерка": ценные подарки (музыкальные инструменты или электронное оборудование)

CENY

- Cena Jonasze Kofty: zaplacení 4000 zlotých za nahrávací studio + vydání CD v počtu 1200 kusů + zaslání 150 nosičů CD všem rádiím v Polsku.
- "Zlatá pětka" - hodnotné materiální ceny (nástroje nebo elektronická zařízení)

PREISE

- Hauptpreis (Jonasz Kofta Grand Prix): Bezuschussung eines Tonstudios i.H.v. 4000 PLN + Herausgabe der CD-Platte in 1200 Exemplaren + Vertrieb von 150 Exemplaren der CD-Platte an alle Rundfunksender in Polen (den Rest der Auflage behält der Preisträger).
- "Die Goldene Fünf": Hochwertige Sachpreise (Instrumente bzw. elektronische Geräte).


JURY OPPA 2004:

1. JAGA KOFTA
2. BARBARA PODMIOTKO
4. EDWARD PAŁŁASZ
5. LUCJAN KASZYCKI
6. JAN WOŁEK
8. MIROSŁAW CZYŻYKIEWICZ
9. PIOTR BAKAL


PROGRAM OPPA 2004:

19.11.2004 piątek, godz. 19:00 – Natoliński Ośrodek Kultury, ul. Na Uboczu 3, 6486581
Andrzej Koczewski – legenda autorskiej ballady turystycznej, Wojciech Jarociński – promocja płyty solowej
wstęp wolny

20.11.2004 sobota, godz. 19:00 – Natoliński Ośrodek Kultury, ul. Na Uboczu 3, 6486581
Barbara Stępniak-Wilk, Zbigniew Stefański & Bez Jacka
bilety na miejsu

21.11.2004 niedziela, godz. 17:00 – Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, Tel: 8346547
„Skąd się biorą Anioły” - Ewelina Marciniak z zespołem
bilety na miejscu

22.11.2004 poniedziałek, godz. 19:00 – Centrum „Łowicka”, ul. Łowicka 21, tel: 8455062
Beata Osytek, Bogusław Nowicki – promocja ich nowych płyt
wstęp wolny

23.11.2004, wtorek, godz. 19:00 – Teatr Nowy, ul. Puławska 37/39, tel: 8498989
Marek Andrzejewski, Jan Kondrak & Federacja – promocja nowej płyty
bilety w kasie Teatru Nowego

24.11.2004 środa, godz. 19:00, Studio Koncertowe im. W. Lutosławskiego, ul. Woronicza 17
WSPOMNIENIA I PREMIERY
Koncert gwiazd piosenki autorskiej prezentujących swoje znane oraz premierowe utwory, połączony z plebiscytem publiczności na najlepszą piosenkę premierową. Wystąpią: Mirosław CZYŻYKIEWICZ, Andrzej GARCZAREK, Kuba SIENKIEWICZ, Tomasz SZWED, Grzegorz TOMCZAK, Piotr BAKAL, Andrzej BRZESKI, Bogusław NOWICKI, Tomasz OLSZEWSKI, Andrzej OZGA, Barbara STĘPNIAK-WILK, Krzysztof NURKIEWICZ, Marek SYGACZ Akompaniuje zespół Tomasza SZYMUSIA. Prowadzą Agata KONARSKA, Tomasz OLSZEWSKI i Tomasz SZWED.  Koncert transmitowany i rejestrowany przez Polskie Radio Program 1. oraz rejestrowany przez TVP2
bilety w kasie Teatru Nowego, a w dniu koncertu w kasie Studia im. Lutosławskiego

25.11.2004 czwartek, godz. 19:00, Teatr Nowy, ul. Puławska 37/39 Tel: 8498989
KABARETOWY NA PIĄTKĘ
Grzegorz Bukała, Wojciech Gęsicki, Stanisław Klawe, Marek Majewski, Ryszard Makowski
bilety w kasie Teatru Nowego

26.11.2004 piątek, godz. 19:00, Teatr Nowy, ul. Puławska 37/39 Tel: 8498989
BARDOWIE BEZ GRANIC
ŁARISA BEREŻAN (Ukraina), JURIJ KUKIN (Rosja) – 72-letni, legendarny rosyjski bard, twórca m. in. piosenki „За туманом”, znanej w Polsce pt. „Gonić marzenia”.
bilety w kasie Teatru Nowego

27.11.2004 sobota, godz. 18:00, Teatr Nowy, ul. Puławska 37/39 Tel: 8498989
WIELKI FINAŁ - Koncert konkursowy, w którym Jury oceniać będzie finalistów, wyłonionych w dwóch etapach eliminacji wstępnych. Spośród nich dokona wyboru laureatów "Złotej Piątki OPPA 2004”. Po przerwie:
MAREK SYGACZ - MINIRECITAL LAUREATA NAGRODY IM. JONASZA KOFTY Z 2003 R. Następnie
ZŁOTA PIĄTKA - Koncert laureatów "Złotej Piątki", w którym zaprezentują się w innym repertuarze niż wykonywany w Wielkim Finale. Spośród tych laureatów Jury wyłoni zdobywcę najwyższej nagrody OPPA – Nagrody im. Jonasza Kofty. Po przerwie:
uroczyste ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród OPPA 2004 oraz
JACEK KLEYFF & O.N.Z. – promocja nowej płyty
bilety w kasie Teatru Nowego


KOMUNIKAT NR 1. RADY ARTYSTYCZNEJ OPPA 2004
:

REZULTATY ELIMINACJI WSTĘPNYCH
Warszawa, 26.10.2004

W dniu 26 października 2004 r. w godz. 18:00 – 22:00 odbyło się posiedzenie Rady Artystycznej OPPA 2004 w następującym składzie: Piotr Bakal (przewodniczący), Andrzej Brzeski, Mirosław Czyżykiewicz, Bogusław Nowicki i Andrzej Ozga. Rada Artystyczna OPPA 2004 zapoznała się z 34. zgłoszeniami do konkursu OPPA 2004. W toku posiedzenia postanowiono, że do przesłuchań półfinałowych zakwalifikowani zostaną następujący kandydaci (alfabetycznie):

1. Bartłomiej Czekała (Lwówek)
2. Adam Glinczewski (Czarna Góra)
3. Grzegorz Góralczyk (Warszawa)
4. Sylwia Kołowiecka (Warszawa)
5. Magdalena Madeja (Tychy)
6. Klaudia Madejska (Warszawa)
7. Łukasz Majewski (Gdańsk)
8. Marek Miś (Bytom)
9. Krzysztof Napiórkowski (Kraków)
10. Janusz Pierzak (Gdynia)
11. Justyna Piotrowska (Berlin)
12. Michał Rogacki (Poznań)
13. Janusz Starczynowski (Będzin)

Ponadto Rada Artystyczna zapoznała się ze zgłoszeniami trojga kandydatów zagranicznych i postanowiła:
- zakwalifikować do finału Wiktora Szałkiewicza z Grodna (Białoruś)
- odroczyć do 6 listopada 2004 r. czyli do dnia przesłuchań półfinałowych decyzję w sprawie Małgorzaty Bańki z Paryża i Justyny Piotrowskiej z Berlina

Rada Artystyczna informuje również wszystkich zainteresowanych, że zgodnie z punktem 14. Regulaminu OPPA zaprosiła do udziału w Półfinale 5. wykonawców.

Przesłuchania półfnałowe przed publicznością odbędą się dnia 6 listopada w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Warszawie, ul. Smolna 9 od godziny 17:00. Obowiązkowe próby mikrofonowe rozpoczynają się o godz. 11:00. O kolejności prób i występów powiadomi zainteresowanych Biuro Organizacyjne OPPA.

W imieniu Rady Artystycznej OPPA 2004
Piotr Bakal


KOMUNIKAT NR 2 RADY ARTYSTYCZNEJ OPPA 2004:

REZULTATY PRZESŁUCHAŃ PÓŁFINAŁOWYCH
Warszawa, 6 listopada 2004 r.

Rada Artystyczna 22. Ogólnopolskiego Przegladu Piosenki Autorskiej - OPPA 2004, obradująca w składzie: Piotr Bakal (przewodniczący), Andrzej Brzeski, Mirosław Czyżykiewicz, Bogusław Nowicki, Andrzej Ozga, po wysłuchaniu w koncercie półfinałowym 13 solistów i zespołów zakwalifikowała do finału następujące osoby:

- Jacek Gutry (Warszawa)
- Grzegorz Góralczyk (Warszawa)
- Sylwia Kołowiecka (Warszawa)
- Krzysztof Krawczyński (Wesoła)
- Łukasz Majewski (Gdańsk)
- Paweł Małolepszy (Piotrków Trybunalski)
- Krzysztof Napiórkowski (Kraków)

Jednocześnie Rada Artystyczna informuje, że zgodnie z punktem 14. Regulaminu OPPA w finale wezmą również udział:

- Joanna Mioduchowska (Warszawa)
- Małgorzata Wojciechowska (Kraków)
- Sebastian Kowalczyk (Radom)
- Jacek Kowalski (Kraków)
- Bartek Kalinowski (Gdynia)

a zgodnie z punktem 9. Regulaminu OPPA także uczestnicy zagraniczni:

- Małgorzata Bańka (Paryż, Francja)
- Valerij Okatjev (Ryga, Łotwa)
- Helena Parkhomenko (Brześć, Białoruś)
- Justyna Piotrowska (Berlin, Niemcy)
- Wiktor Szałkiewicz (Grodno, Białoruś)

Wielki Finał odbędzie się 27 listopada 2004 r. od godz. 18:00 Teatrze Nowym w Warszawie, ul. Puławska 37. Obowiązkowe próby mikrofonowe odbędą się w godz. od 10:00 do 17:00. O kolejności prób i występów powiadomi zainteresowanych Biuro Organizacyjne OPPA.

W imieniu Rady Artystrycznej
Piotr Bakal


REZULTATY OPPA 2004:

REZULTATY PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI NA NAJLEPSZĄ PIOSENKĘ PREMIEROWĄ W KONCERCIE "WSPOMNIENIA I PREMIERY" 24 listopada 2004 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.


1. Andrzej Ozga za "Piosenkę  dla dzieci" (31 głosów)
2. Grzegorz Tomczak za piosenkę "Trafi mi się dzień" (27 głosów)
3. Andrzej Brzeski za piosenkę "Zajączek słońca" (23 głosy)
4. Marek Sygacz za "Piosenkę prenatalną" (21 głosów)
5. Piotr Bakal za piosenkę "Już dopaliło się lato" (15 głosów)

Ogółem oddano 181 głosów, wszystkie ważne.
 

REZULTATY FINAŁU KONKURSU OPPA 2004 - 27 listopada w Teatrze Nowym

PROTOKÓŁ JURY

Jury 22. Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej - OPPA 2004 w składzie: Lucjan Kaszycki (przewodniczący), Jaga Kofta, Barbara Podmiotko, Edward Pałłasz, Jan Wołek, Mirosław Czyżykiewicz, Jurij Kukin, Bogusław Nowicki, Piotr Bakal oraz Grażyna Molska (sekretarz jury) po wysłuchaniu 16 finalistów postanowiło, że laureatami Złotej Piątki OPPA 2004 są:

- Małgorzata Bańka (Paryż)
- Krzysztof Krawczyński (Warszawa)
- Łukasz Majewski (Gdynia)
- Wiktor Szałkiewicz (Grodno)
- Małgorzata Wojciechowska (Kraków)

Jury postanowiło, że laureatem Nagrody Głównej im. Jonasza Kofty zostaje:

MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA

Jury przyznało również nagrodę honorową w kategorii "zjawisko" Wiktorowi Szałkiewiczowi.

Warszawa, 27 listopada 2004 r.
[podpisy jurorów]


NAGRODY OPPA 2004:

Grand Prix czyli Nagroda imienia Jonasza Kofty:
- dofinansowanie studia nagrań kwotą 4000 zł brutto
- dofinansowanie wytłoczenia płyty kwotą 4000 zł brutto
- rozesłanie po egzemplarzu płyty do wszystkich stacji radiowych w Polsce

Pozostali laureaci "Złotej Piątki":
- Super Compact 1,5 GB Digital Music Player czyli Superkompaktowy Cyfrowy Miniodtwarzacz o pojemności 1,5 GB z szybkim łączem USB pozwalający na zmagazynowanie ponad 850 piosenek