Start arrow OPPA 2003
21. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej - OPPA 2003 Drukuj Wyślij znajomemu
INFORMACJE:

21. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI AUTORSKIEJ - OPPA 2003
21th POLISH REVIEW OF THE AUTHOR’S SONG – OPPA 2003
21eme FESTIVAL DE LA CHANSON D'AUTEUR - OPPA 2003
XXI  ВСЕПОЛЬСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ОППА – 2003»
21. POLSKÁ PŘEHLÍDKA AUTORSKÉ PÍSNĚ - OPPA 2003
21. POLNISCHE FESTSPIELE DES AUTORENLIEDES - OPPA 2003

Data / Date / Date / Cрок / Datum / Datum

                28 listopada - 6 grudnia

/ november - december / novembre - decembre / нoябрь - декабрь / listopadu - prosincu / November - Dezember 2003

Miejsce / Place / Lieu / Место / Místo / Ort

Warszawa; Teatr Nowy, domy kultury na Mokotowie, Ursynowie, Starym Mieście, Pradze Południe, Bielanach
Warsaw (Poland); Nowy Theatre, clubs & culture houses
Varsovie (Pologne); Théâtre Nowy, clubs et maisons de culture
Варшава, Новый Театр, дома культуры
Warschau; Theater Nowy, Klubs und Kulturhäuser

Organizator / Organiser / Organisateur / Организатор / Organizátor / Veranstalter

                Stowarzyszenie Literacko Muzyczne "Ballada"
                "Ballada" Literary-Music Society
                Association Musico-Littéraire "Ballada"
                Литературно-музыкальное общество «Баллада»
                Literárně-hudební spolek "Ballada"
                Musik- und Literaturverein "Ballada"

Adres Biura Organizacyjnego / Adress of the Organiser's Office / Adresse du Bureau d'Organisation /
Адрес бюро по организации фестиваля / Adresa organizačního výboru / Adresse des Veranstaltungsbüros

                OPPA 2003
                ul. Łowicka 21
                02-502 Warszawa
                Poland / Pologne / ПОЛЬША / Polsko / Polen

Sekretarz Biura Organizacyjnego / Secretary of Office / Secrétaire du Bureau / Секретарь бюра / Tajemník organizačního výboru / Sekretär des Veranstaltungsbüros

                Sylwia Gągol

Telefony / Phones / Téléphones / Телефоны / Telefony / Telefonverbindungen

                (+48 22) 8455062, 6460922

Telefon/Fax / Phone & Fax / Téléphone et Fax / Тел./факс / Telefon/fax / Telefon- und Faxverbindung

                (+48 22) 8455675

Dyrektor Festiwalu / Festival General Manager / Directeur du Festival / Директор фестиваля / Ředitel festivalu / Leitung der Festspiele

                Piotr Bakal

Rada Artystyczna / Artistic Council / Conseil Artistique / Художественный Совет / Umělecká Rada / Künstlerischer Rat

Piotr Bakal, Mirosław Czyżykiewicz, Andrzej Garczarek, Bogusław Nowicki, Andrzej Ozga

NAGRODY

- Grand Prix im. Jonasza Kofty: dofinansowanie studia nagrań w wysokości 4000 zł + wydanie płyty w nakładzie 1200 egzemplarzy + rozesłanie 150 egz. płyt do wszystkich stacji radiowych w Polsce (resztę nakładu otrzymuje laureat).
- "Złota Piątka": cenne nagrody rzeczowe (instrumenty lub sprzęt elektroniczny).

AWARDS

- Grand Prix Jonasz Kofta: payment of 4000 zlotys for recording studio + edition of CD in 1200 volumes + sending of 150 volumes of CD to all radio stations in Poland.
- "Golden Five": precious material awards (instruments or electronic equipment).

PRIX

- Grand Prix Jonasz Kofta: le payement de 4000 zlotys pour un studio d'enregistrements + édition de 1200 exemplaires du CD + envoie de 150 exemplaires du CD à toutes les radios en Pologne.
- "La 5 d'or": les objets matériels de valeur (instruments ou matériel éléctronique).

ПРИЗЫ

- Главный приз имени Йонаша Кофты: оплата студии звукозаписи в размере 4 тысяч польских злотых + издание компакт-диска тиражом 1200 экз. + рассылка 150 компакт-дисков на все польские радиостанции (остальная часть тиража остается в распоряжении лауреата)
- "Золотая Пятерка": ценные подарки (музыкальные инструменты или электронное оборудование)

CENY

- Cena Jonasze Kofty: zaplacení 4000 zlotých za nahrávací studio + vydání CD v počtu 1200 kusů + zaslání 150 nosičů CD všem rádiím v Polsku.
- "Zlatá pětka" - hodnotné materiální ceny (nástroje nebo elektronická zařízení)

PREISE

- Hauptpreis (Jonasz Kofta Grand Prix): Bezuschussung eines Tonstudios i.H.v. 4000 PLN + Herausgabe der CD-Platte in 1200 Exemplaren + Vertrieb von 150 Exemplaren der CD-Platte an alle Rundfunksender in Polen (den Rest der Auflage behält der Preisträger).
- "Die Goldene Fünf": Hochwertige Sachpreise (Instrumente bzw. elektronische Geräte).


JURY OPPA 2003:

1. JAGA KOFTA
2. BARBARA PODMIOTKO
3. ERNEST BRYLL
4. EDWARD PAŁŁASZ
5. ADAM SŁAWIŃSKI
6. JAN WOŁEK
7. PAWEŁ SZTOMPKE
8. ANDRZEJ OZGA
9. PIOTR BAKAL


PROGRAM OPPA 2003:

28.11.2003 piątek, godz.18:00 – Dzieln. Centr. Promocji Kultury Pr. Południe, ul. Grochowska 274  Tel: 8701186
ANDRZEJ PONIEDZIELSKI – recital. Akompaniament – Andrzej Pawlukiewicz

29.11.2003, sobota, godz. 19:00 - Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2 Tel: 8311715
PAMIĘCI ŚPIEWAJĄCYCH POETÓW – Barbara, Brassens, Brel, Kofta, Trenet, Wysocki i inni.
Wystąpili: JUSTYNA BACZ, MAREK BARTKOWICZ, ANDRZEJ OZGA. Akompaniament – Robert Obcowski (fortepian)

30.11.2003 niedziela, godz. 17:00 – Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1 Tel: 8346547
TOMASZ SZWED - recital

30.11.2003 niedziela, godz. 19:30 – Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2 Tel: 8311715
BRELOWI W HOŁDZIE – program przygotowany przez SCENĘ BABEL z Olsztyna. Piosenki w tłumaczeniach Jerzego Menela. Opracowanie i kierownictwo muzyczne – Robert Józef Bielak.

01.12.2003 poniedziałek, godz. 19:00 – Natoliński Ośrodek Kultury, ul. Na Uboczu 3, 6486581
KONCERT PT. „NA POŁUDNIE”. Część I.: MIROSŁAW HRYNKIEWICZ (twórca m.in. Ballady o Krzyżowcu). Część II.: ANNA TRETER z zespołem JANA HNATOWICZA – promocja solowej płyty.

02.12.2003 wtorek, godz. 20:30 – Kino Grunwald, Al. Niepodległości róg Madalińskiego, Koncert finansowany przez Centrum „Łowicka”
JERZY PORĘBSKI, ANDRZEJ KORYCKI – żeglarskie oblicze piosenki autorskiej.

03.12.2003 środa, godz. 18:00 – Dom Kultury Praga, ul. Dąbrowszczaków 2 Tel: 6185180
WOLNA GRUPA BUKOWINA

03.12.2003 środa, godz. 19:30 – Dom Kultury „Stokłosy”, ul. Lachmana 5 Tel: 6434335
MIROSŁAW CZYŻYKIEWICZ - recital

04.12.2003 czwartek, godz. 19:00, Studio Koncertowe im. W. Lutosławskiego, ul. Woronicza 17
WSPOMNIENIA I PREMIERY

Koncert gwiazd piosenki autorskiej prezentujących swoje znane oraz premierowe utwory, połączony z plebiscytem publiczności na najlepszą piosenkę premierową. Wystąpili: Mirosław CZYŻYKIEWICZ, Andrzej GARCZAREK, Kuba SIENKIEWICZ, Jacek KLEYFF, Grzegorz TOMCZAK, Andrzej BRZESKI, Piotr BAKAL, Ryszard MAKOWSKI, Bogusław NOWICKI, Tomasz OLSZEWSKI, Andrzej OZGA, Stanisław KLAWE, Wojciech JAROCIŃSKI, Krzysztof NURKIEWICZ, Waldemar ŚMIAŁKOWSKI, Marek BARTKOWICZ, Ewelina MARCINIAK, Akompaniował zespół Tomasza Szymusia. Prowadził Tomasz Olszewski..

05.12.2003 piątek, godz. 19:00, Teatr Nowy, ul. Puławska 37/39 Tel: 8493551
BARDOWIE BEZ GRANIC - OPPA 2003
KAREL PLIHAL (Czechy), JOHN PORTER & ANITA LIPNICKA

06.12.2003 sobota, godz. 18:00, Teatr Nowy, ul. Puławska 37/39 Tel: 8498989
WIELKI FINAŁ - Koncert konkursowy, w którym Jury oceniało finalistów, wyłonionych w dwóch etapach eliminacji wstępnych. Spośród nich dokonało wyboru laureatów "Złotej Piątki OPPA 2003”. Po przerwie:
ADAM STRUG - MINIRECITAL LAUREATA NAGRODY IM. JONASZA KOFTY Z 2002 R. Następnie
ZŁOTA PIĄTKA - Koncert laureatów "Złotej Piątki", w którym zaprezentowali się w innym repertuarze niż wykonywany w Wielkim Finale. Spośród tych laureatów Jury wyłoniło zdobywcę najwyższej nagrody OPPA – Nagrody im. Jonasza Kofty. Po przerwie:

uroczyste ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród OPPA 2003 oraz

KUBA SIENKIEWICZ z zespołem


KOMUNIKAT NR 1. RADY ARTYSTYCZNEJ OPPA 2003
:

REZULTATY ELIMINACJI WSTĘPNYCH
Warszwa, 05.11.2003

W dniu 4 listopada 2003 r. w godz. 19:00 – 23:00 odbyło się posiedzenie Rady Artystycznej OPPA 2003 w następującym składzie: Piotr Bakal (przewodniczący), Stanisław Klawe, Bogusław Nowicki, Andrzej Ozga  i Grażyna Molska (sekretarz). Rada Artystyczna OPPA 2003 zapoznała się z 42. zgłoszeniami do konkursu OPPA 2003. W toku posiedzenia postanowiono, że do przesłuchań półfinałowych zakwalifikowani zostaną następujący kandydaci (alfabetycznie):

Gałęziowski Łukasz
Garokna Artur
Jakubiec Seweryn
Kalinowska Monika
Knapkiewicz Arkadiusz
Kazimierczak Bartek
Kosmalski Dariusz
Kowalczyk Sebastian
Kowalska Agnieszka
Molenda Jacek
Piotrowska Justyna
Samol Anna
Sawicki Tomasz
Służewski Bolko
Zawiliński Arkadiusz

Ponadto Rada Artystyczna zapoznała się ze zgłoszeniami dwóch kandydatów zagranicznych i postanowiła odroczyć o 7 dni decyzję w ich sprawie, pod warunkiem dosłania oryginalnych tekstów  zgłaszanych piosenek. Są to:

- Laurence Penzini (Francja)
- Denis Popelin (Francja)

Rada Artystyczna informuje również wszystkich zainteresowanych, że zgodnie z punktem 14. Regulaminu OPPA zaprosiła do udziału w Półfinale 7. wykonawców.

Przesłuchania półfnałowe przed publicznością odbędą się dnia 22 listopada w Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie, ul. Grójecka 75 od godziny 16:00. Obowiązkowe próby mikrofonowe rozpoczynają się o godz. 10:00. O kolejności prób i występów powiadomi zainteresowanych Biuro Organizacyjne OPPA.

W imieniu Rady Artystycznej OPPA 2003
Piotr Bakal


KOMUNIKAT NR 2. RADY ARTYSTYCZNEJ OPPA 2003:

REZULTATY PRZESŁUCHAŃ PÓŁFINAŁOWYCH
Warszawa, 22 listopada 2003 r.

Rada Artystyczna 21. Ogólnopolskiego Przegladu Piosenki Autorskiej - OPPA 2003, obradująca w składzie: Piotr Bakal (przewodniczący), Andrzej Brzeski, Andrzej Garczarek, Bogusław Nowicki, Andrzej Ozga, Stanisław Klawe, po wysłuchaniu w koncercie półfinałowym 16 solistów i zespołów zakwalifikowała do finału następujące osoby:

- Monika Kalinowska
- Bartek Kalinowski
- Sebastian Kowalczyk
- Agnieszka Kowalska
- Mariusz Orzechowski
- Justyna Piotrowska

Jednocześnie Rada Artystyczna informuje, że zgodnie z punktem 14. Regulaminu OPPA w finale wezmą również udział:

- Paweł Ciesielski
- Joanna Mioduchowska
- Janusz Onufrowicz
- Beata Osytek
- Marek Sygacz
- Małgorzata Wojciechowska

a zgodnie z punktem 9. Regulaminu OPPA także uczestnicy zagraniczni:

- Denis Popelin (Francja)
- Laurence Penzini (Francja)

Wielki Finał odbędzie się 6 grudnia 2003 r. od godz. 18:00 Teatrze Nowym w Warszawie, ul. Puławska 37. Obowiązkowe próby mikrofonowe odbędą się w godz. od 10:00 do 17:00. O kolejności prób i występów powiadomi zainteresowanych Biuro Organizacyjne OPPA.

W imieniu Rady Artystrycznej
Piotr Bakal


REZULTATY OPPA 2003
:

REZULTATY PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI NA NAJLEPSZĄ PIOSENKĘ PREMIEROWĄ W KONCERCIE "WSPOMNIENIA I PREMIERY" 4 grudnia 2003 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.


1. Andrzej Brzeski (77 głosów) za piosenkę "Tamte panienki"

2. ex aequo (po 21 głosów):
- Jacek Kleyff za piosenkę "Czereśnie 2003"
- Grzegorz Tomczak za piosenkę "Dbajmy o czas"

3. Andrzej Ozga (19 głosów) za piosenkę "Nasza metamorfoza"

4. ex aequo (po 11 głosów):
- Piotr Bakal za piosenkę "Omamy mamony"
- Wojciech Jarociński za piosenkę "Szary bluszcz"
- Kuba Sienkiewicz za piosenkę "Atomistyka"

5. ex aequo (po 6 głosów):
- Marek Bartkowicz za piosenkę "Poecie po czterdziestce"
- Andrzej Garczarek za piosenkę "Na krótką kołdrę kusy frak"
- Tomasz Olszewski za piosenkę "Wdowa z Grójca"


REZULTATY FINAŁU KONKURSU OPPA 2003 - 6 grudnia 2003 w Teatrze Nowym

PROTOKÓŁ JURY

Jury 21. Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej - OPPA 2003 w składzie: Jaga Kofta, Barbara Podmiotko, Ernest Bryll, Andrzej Ozga, Edward Pałłasz (przewodniczący), Adam Sławiński, Paweł Sztompke, Jan Wołek i Piotr Bakal oraz Grażyna Molska (sekretarz jury), po wysłuchaniu 13 finalistów postanowiło, że laureatami "Złotej Piątki OPPA 2003" są:

- Paweł Ciesielski
- Sebastian Kowalczyk
- Mariusz Orzechowski
- Beata Osytek
- Marek Sygacz

Jury postanowiło, że laureatem Nagrody im. Jonasza Kofty zostaje:

MAREK SYGACZ

Warszawa, 06.12.2003
[podpisy jurorów]


NAGRODY OPPA 2003:

Grand Prix czyli Nagroda imienia Jonasza Kofty:
- dofinansowanie studia nagrań kwotą 4000 zł brutto
- dofinansowanie wytłoczenia płyty kwotą 4000 zł brutto
- rozesłanie po egzemplarzu płyty do wszystkich stacji radiowych w Polsce

Pozostali laureaci "Złotej Piątki":
- zestawy nagłośnieniowe quatro SMX6D/628 firmy Ldm Electronic