Start arrow Regulamin konkursu
OPPA 2022 – 39. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL BARDÓW

OPPA 2022 - 39. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL BARDÓW
odbędzie się w dniach od 19 do 27 listopada 2022 r.


19 i 20 listopada (sobota, niedziela) - PÓŁFINAŁ I WIELKI FINAŁ KONKURSU
zgłoszenia przyjmujemy do 15 października, Regulamin nie ulega zmianie

22. listopada (wtorek) - zespół H'ERNEST
koncert pt. "Pamięci Pawła Ciesielskiego"

23 listopada (środa) - „TRIBUTE TO JOHNY CASH"

w 90 rocznicę urodzin i w dziewiętnastą rocznicę śmierci ikony muzyki country

26 listopada (sobota) - KONCERT GALOWY "PREMIERY I INTERPRETACJE"

27 listopada (niedziela) - OFF OPPA
 
Regulamin konkursu Drukuj Wyślij znajomemu

OPPA 2022
39. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL BARDÓW


INFORMACJE OGÓLNE

1. Celem OPPA - Międzynarodowego Festiwalu Bardów jest popieranie, rozwijanie i upowszechnianie twórczości autorów-kompozytorów-wykonawców.
2. Organizatorem OPPA jest Stowarzyszenie Literacko Muzyczne "Ballada".
3. OPPA składa się z konkursu, koncertów pozakonkursowych i imprez towarzyszących.
 
REGULAMIN KONKURSU

1. Do konkursu mogą przystąpić jedynie te osoby, które są jednocześnie autorami, kompozytorami i wykonawcami zgłaszanych piosenek.
1.1. Za „wykonawcę” piosenki uważa się osobę, która ją śpiewa (w przypadku zespołu: śpiewa głosem wiodącym, a nie np. w chórku)
1.2. Nie dopuszcza się tzw. współautorstwa, tzn. sytuacji, w której autorem lub/i kompozytorem piosenki jest więcej niż jedna osoba.
1.3. Do konkursu przystępuje zawsze osoba, nie grupa. Jeśli ta osoba jest integralną częścią jakiegoś zespołu, z którym występuje w konkursie, wówczas przy jej nazwisku można wymienić także nazwę zespołu.

2. Zgłoszenie do konkursu stanowi wypełniona karta zgłoszenia, która powinna zawierać następujące elementy:
2.1. nazwisko, imię, narodowość, data urodzenia, telefony, e-mail, dokładny adres kandydata;
2.2. w przypadku zespołu akompaniującego, jego imienny skład z wyszczególnieniem instrumentów;
2.3. teksty pięciu zgłaszanych piosenek w formacie A-4, w formacie cyfrowym .doc lub .rtf ;
2.4. robocze lub zawodowe nagrania zgłaszanych piosenek w formacie .mp3 (bitrate 128 kbps);
2.5. informację o dotychczasowych dokonaniach artystycznych kandydata;
2.6. informację o potrzebach w zakresie nagłośnienia występu.

3. Termin zgłoszeń i adres, pod który należy je nadsyłać podane są na końcu Regulaminu. Językami korespondencyjnymi są: polski, angielski, rosyjski i francuski.

4. Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną. Zgłoszenia przesłane w innej formie nie zostaną przyjęte.

5. W wyjątkowych wypadkach organizatorzy mogą zadecydować o przedłużeniu terminu zgłoszeń.

6. Konkurs składa się z trzech etapów:
- podstawowego, polegającego na ocenie przez Radę Artystyczną OPPA nadesłanych zgłoszeń;
- półfinałowego, polegającego na ocenie przez Radę Artystyczną OPPA prezentacji estradowej przed publicznością;
- finałowego, polegającego na ocenie przez Jury OPPA prezentacji estradowej przed publicznością.

7. Informacje o wynikach kolejnych etapów konkursu  zamieszczane są na stronach internetowych Festiwalu.

8. Uczestnik wykonuje w półfinale konkursu dwa utwory.

9. Rada Artystyczna OPPA ocenia poziom literacki, muzyczny i wykonawczy prezentowanych propozycji, promując indywidualność twórcy. Decyzje Rady Artystycznej są nieodwołalne oraz nie podlegają konieczności uzasadnienia.

10. Rada Artystyczna OPPA, znając twórczość artysty, ma prawo zaprosić go od razu do półfinału lub finału OPPA z pominięciem odpowiednich etapów konkursu.

11. Jury OPPA składa się z wybitnych autorów i kompozytorów, z dziennikarzy muzycznych i przedstawicieli Rady Artystycznej.

12. Każdy uczestnik finału konkursu zobowiązany jest do przygotowania pięciu piosenek autorskich, z których dwie wykonuje w koncercie pt. "Wielki Finał", a trzy pozostałe w przypadku zostania laureatem, w koncercie pt. „Złota Piątka”.

13. Jury wybiera spośród laureatów jedynego zdobywcę najwyższej nagrody OPPA: Nagrody im. Jonasza Kofty. Nagrodą jest dofinansowanie produkcji płyty. Pozostali laureaci "Złotej Piątki" otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.

14. Uczestnicy finału konkursu OPPA udzielają organizatorom nieodpłatnie praw do rejestracji radiowej i telewizyjnej oraz rozpowszechniania na wszelkich dostępnych nośnikach utworów wykonywanych w czasie koncertów OPPA.

15. Koszty przejazdu i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

16. Uczestnicy finału konkursu mają prawo bezpłatnego wstępu na wszystkie koncerty w ramach OPPA.

17. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do organizatorów OPPA.

18.Termin nadsyłania zgłoszeń w 2022 roku upływa dnia 15 października. Kartę zgłoszenia w formacie .doc lub .rtf należy pobrać ze strony internetowej Festiwalu (www.oppa.pl), wypełnić i wraz z innymi załącznikami przesłać pod adresem: registration@oppa.pl
Wszelkie pytania związane z OPPA należy nadsyłać pod adresem info@oppa.pl


UWAGI KOŃCOWE

1. Przed wypełnieniem karty zgłoszenia należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem OPPA.

2. Kandydaci, którzy nadeślą piosenki nie spełniające definicji piosenki autorskiej w rozumieniu Regulaminu OPPA, (autor, kompozytor i wykonawca jest jedną osobą) zostaną odrzuceni ze względu na niespełnienie wymogów regulaminowych.

3. Jeżeli po zakwalifikowaniu kandydata, wyjdzie na jaw, że nie jest on w pełni twórcą prezentowanych przez siebie piosenek, zostanie zdyskwalifikowany.

4. Jeśli organizatorzy po zakończeniu Festiwalu nabędą wiarygodną informację, że laureat nie jest w pełni twórcą prezentowanych w OPPA piosenek, domagać się będą od niego zwrotu nagrody, bądź jej równowartości, a kwota uzyskana zasili pulę nagród następnej edycji OPPA.

5. W przypadku nie przyznania Grand Prix OPPA, kwota przeznaczona na tę nagrodę zasila pulę nagród w następnych dwóch edycjach Festiwalu.

6. Pliki z nadsyłanymi tekstami oraz z mp3 należy oznaczać wg schematu: nazwisko_imie_tytul (bez znaków diakrytycznych właściwych dla danego języka) i przesyłać spakowane przez jeden z programów pakujących (np. Winrar)

7. Do zgłoszenia można również dołączyć informację (link) o możliwości obejrzenia rejestracji video występu kandydata zamieszczonej w Internecie.


PÓŁFINAŁ I FINAŁ KONKURSU OPPA 2022
odbędą się w tym roku w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie ul. Smolna 9 (wejście od Alej Jerezolimskich) w dniach 19 i 20 listopada
.