Konkurso taisyklės

OPPA 2021 – XXXVIII TARPTAUTINIS BARDŲ FESTIVALIS
(OPPA 2021 - 38. Międzynarodowy Festiwal Bardów)


BENDRA INFORMACIJA

1. Tarptautinio bardų festivalio „OPPA” tikslas – palaikymas, vystymas ir populiarinimas artistų, kurie vienu metu yra savo dainų kompozitoriai, teksto autoriai ir atlikėjai.
2. „OPPA” organizatorius yra literatūros ir muzikos draugija „Baladė” („Ballada”, Lenkija).
3. „OPPA” festivalį sudaro konkursas, nekonkursiniai koncertai ir eilė lydinčių renginių.


KONKURSO TAISYKLĖS

1. Konkurse gali dalyvauti tiktai tie konkursantai, kurie vienu metu yra kompozitoriai, tekstų autoriai ir atlikėjai dainų, kurias ketina pateikti konkursui.
1.1 „Atlikėju” laikomas tas, kas ją betarpiškai atlieka (ansamblio atveju – solistas).
1.2 Bendraautorystė neleidžiama, tai yra situacija, kai teksto autoriumi arba kompozitoriumi yra keli žmonės.
1.3 Konkurso dalyviu laikomas vienas atlikėjas, o ne grupė (ansamblis). Jeigu atlikėjas yra neatskiriama grupės (ansamblio) su kuria (-iuo) pasirodo konkurse dalis, ansamblio pavadinimas gali būti nurodytas programoje šalia atlikėjo pavardės.

2. Konkurso paraiška - užpildyta dalyvio kortelė, kurioje turi būti atitinkami elementai:
2.1 Kandidato pavardė, vardas, pilietybė, gimimo data, , telefonas (-ai), el. paštas, tikslus kandidato adresas
2.2 Tuo atveju, jeigu kandidatui akompanuoja ansamblis, būtina nurodyti jo dalyvių vardus ir pavardes, taip pat instrumentinę sudėtį.
2.3 Reikia pateikti penkių dainų, kurias kandidatas ketina atlikti, penkis egzempliorius skaitmeniniu formatu .doc arba .rtf.
2.4 Darbiniai (demo) arba profesionalūs pareikštų dainų įrašai mp3 formatu (bitrate 128 kbps);
2.5 Informacija apie kūrybinius kandidato pasiekimus.
2.6 Reikia nurodyti, kokią garso aparatūrą reikalinga atlikėjo sėkmingam pasirodymui.

3. Paraiškų pateikimo terminas ir adresas, kur jas reikia siusti, nurodyti Taisyklių gale. Kalbos korespondencijai gali būti lenkų, anglų, rusų ir prancūzų kalbos.

4. Paraiškas reikia siusti tiktai elektroniniu paštu. Paraiškos atsiųstos kitais būdais (formomis), nebus priimamos.

5. Išskirtiniais atvejais organizatoriai gali priimti sprendimą pratęsti paraiškų priėmimo terminą.

6. Konkursą sudaro trys etapai:
-    pagrindinio, kurio metu „OPPA“ Meninė Taryba vertina atsiustas paraiškas;
-    pusfinalio, kurio metu „OPPA“ Meninė Taryba vertina dalyvių pasirodymą estradoje prieš publiką;
-    finalo, kurio metu dalyvių pasirodymą estradoje prieš publiką vertina „OPPA“ žiuri.

7. Informaciją apie konkurso etapų rezultatus bus pateikta Festivalio interneto puslapyje.

8. Pusfinalyje dalyvis atlieka du kūrinius.

9. „OPPA“ Meninė Tarybą vertina pateiktų konkursui dainų literatūrinį, muzikinį ir atlikimo lygį, išskirtinis dėmesys tenka individualiems atlikėjo ypatumams. Meninės Tarybos sprendimai nereikalauja pagrindimo ir neapskundžiami.

10. „OPPA“ Meninė Taryba, tuo atveju, kada jai yra žinoma artisto kūryba, turi teisę pakviesti jį iš karto į festivalio “OPPA“ pusfinalį arba finalą, aplenkiant kai kuriuos atitinkamus konkurso etapus.

11. „OPPA“ žiuri posėdžiauja žymus autoriai ir kompozitoriai, muzikos žurnalistai ir „OPPA“  Meninės Tarybos nariai.

12. Kiekvienas konkurso finalo dalyvis turi paruošti atlikimui penkias autorines deinas, dvi iš kurių jungiamos į „Didžiojo Finalo“ koncerto programą, o tris likusios, tuo atveju jeigu atlikėjas taps laureatu, pateks į „Auksinio Penketuko“ koncerto programą.

13. Iš finalo laureatų žiuri išrenka vienintelį laureatą, kuris laimi aukščiausią „OPPA“ festivalio apdovanojimą ir Jonušo Koftos vardo premiją. Prizas yra finansinė pagalba CD gamyba. Kiti nugalėtojai "Aukso Penkių" apdovanoti prizais - elektroninė įranga.

14. „OPPA“ konkurso finalo dalyviai neatlygintinai perduoda organizatoriams teisę transliuoti atliekamų koncerto metų kūrinius televizijoje arba radijuje, taip pat jų sklaidai visuose prieinamuose žiniasklaidos priemonėse.

15. Kelionės ir nakvynės kaštus dalyviai padengia patys.

16. Finalinio konkurso dalyviai turi teisę laisvai įeiti į kitus „OPPA“ konkurso rėmuose vykstančius koncertus.

17. Teisę keisti šias „Taisykles“ turi tik „OPPA“ organizatoriai.

18. 2021 m. paraiškų priėmimo terminas baigiasi spalio 15 d.
Dalyvio paraiškos formą .doc arba .rtf formatu rasite Festivaliaus internetinėje svetainėje (www.oppa.pl). Užkildžius, su kitais failais siųskite adresu: registration@oppa.pl
Visus klausimus susijusius su OPPA siųskite adresu info@oppa.pl


BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


1. Prieš kortelės užpildymą, susipažinkite su OPPA taisyklėmis.

2. Kandidatų atsiuntusių dainą neatitinkančią autorinės dainos nuostatų pagal OPPA taisykles (autorius, kompozitorius ir atlikėjas yra vienas žmogus) paraiškos bus atmetamos, kaip neatitinkančios konkurso taisyklių.

3. Jeigu po patekimo į konkursą, paaiškės, kad kandidatas nėra pateiktų dainų autorius, jis bus diskvalifikuotas.

4. Jeigu po Festivalio pabaigos organizatoriai gaus tikslią ir patikrintą informaciją, jog laureatas nėra pateiktų OPPA dainų autorius, jie būtinai reikalaus prizo grąžinimo arba jo piniginio ekvivalento ir pajamos bus įskaitomos į kito OPPA Festivalio prizinį fondą.

5. Jeigu nebus suteikta OPPA Grand Prix, skirta suma, bus įskaitoma į kitų dvejų OPPA Festivalių prizinius fondus.

6. Siunčiamų tekstų ir dainų mp3 failai turėtų būti pavadinama pagal tvarką: pavardė_vardas_pavadinimas (be diakritinių atitinkamos kalbos ženklų) ir siunčiami „suspausti“ vieną iš failų archyvavimo programų (pvz. WinRAR).

7. Paraiškoje taip pat gali būti informaciją apie (nuoroda į) kandidato dainos vaizdo įrašą.

OPPA 2021 KONKURSO PUSFINALIS IR FINALAS Įvyks šių metų lapkričio mėnesį, Domu Kultury Śródmieście, Smolna 9 g., Varšuvoje (įėjimas iš Aleje Jerozolimskie gatvės pusės).SLM Ballada