Konkursa noteikumi

OPPA 2021 - XXXVIII STARPTAUTISKAIS BARDU FESTIVĀLS
(OPPA 2021 - 38. Międzynarodowy Festiwal Bardów)VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1. „OPPA” Starptautiskā bardu festivāla mērķis – atbalstīt, attīstīt un popularizēt tādu mākslinieku daiļradi, kuri vienlaicīgi ir savu dziesmu tekstu autori, komponisti un izpildītāji.

2. „OPPA” organizators ir literāri – muzikālā apvienība „Balāde” (Polija).

3. „OPPA” festivāls iekļauj sevī konkursu, ārpus konkursa koncertus un virkni citu pasākumu.

KONKURSA NOTEIKUMI

1. Konkursā atļauts piedalīties tikai tiem dalībniekiem, kuri vienlaicīgi ir gan konkursa dziesmas komponisti, gan teksta autori, gan izpildītāji.
1.1. Par dziesmas izpildītāju tiek uzskatīta persona, kura šo dziesmu izpilda (ansambļa gadījumā - solists).a
1.2. Līdzautorība netiek pieļauta, t.i  situācija, kad dziesmas teksta autori vai komponisti ir vairāki cilvēki.
1.3. Par konkursa dalībnieku tiek uzskatīts viens izpildītājs, nevis grupa (ansamblis). Gadījumā, ja izpildītājs ir grupas (ansambļa), ar kuru piedalās konkursā, neatņemama sastāvdaļa, ansambļa nosaukums var tikt norādīts programmā līdz ar izpildītāja uzvārdu.

2. Par pieteikumu konkursā tiek uzskatīta pieteikumu veidlapa, kurā jāuzrāda sekojoša informācija:
2.1. kandidāta uzvārds, vārds, tautība, dzimšanas datums, tālruna numurs, e-mail adrese, dzīvesvietas adrese;
2.2. gadījumā, ja kandidātam muzikālo pavadījumu nodrošina ansamblis, nepieciešams norādīt ansambļa dalībnieku vārdus un uzvārdus, kā arī instrumentālo sastāvu;
2.3. pieteikumam jāpievieno tekstu A4 lapas formātā, kas jāsagatavo .doc., vai .rtf formatā;
2.4. pieteikto dziesmu demo ierakstu vai profesionālo ierakstu versijas mp3 formatā (bitrate 128 kbps);
2.5. informācija par kandidāta jaunrades panākumiem;
2.6. norādīt kādi skaņas pastiprinātāji ir nepieciešami veiksmīgam kandidāta priekšnesumam;

3. Pieteikumu iesniegšanas termiņš un adrese ir norādīti Noteikumu beigās. Iesniegumi var tikt noformēti poļu, angļu, franču un krievu valodās;

4.  Pieteikumus jānosūta tikai pa e-pastu. Pieteikumi, kuri tiks nosūtīti citā veidā, tiks noraidīti;

5. Izņēmumu gadījumos pasākuma organizētāji var pieņemt lēmumu par pieteikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu;

6. Konkurss sastāv no trim etapiem:
- pirmā etapa laikā „OPPA” Mākslinieciskā Padome novērtē atsūtītos pieteikumus;
- pusfināla laikā „OPPA” Mākslinieciskā Padome novērtē dalībnieku uzstāšanos;
- fināla laikā dalībnieku uzstāšanos novērtē „OPPA” žūrija;

7. Informācija par konkursa etapu rezultātiem kandidātiem tiek izvietota festivāla mājas lapā;

8. Pusfinālā dalībnieks izpilda divus skaņdarbus;

9. „OPPA” Mākslinieciskā Padome novērtē konkursa dziesmu literāro, muzikālo un izpildījuma līmeņus, īpašu uzmanību pievēršot izpildītāja individuālajām īpatnībām. Mākslinieciskās Padomes lēmumam nav nepieciešams pamatojums, kā arī tas netiek pārsūdzēts.

10. Gadījumā, ja „OPPA” Mākslinieciskai Padomei ir zināma kandidāta  mākslinieciskā daiļrade, tai ir tiesības uzaicināt mākslinieku pusfinālā vai finālā, bez piedalīšanās konkursa iepriekšējos etapos;

11. „OPPA” žūrijas sastāvā ir izcili autori un komponisti, mūzikas žurnālisti un Mākslinieciskās padomes pārstāvjiem;

12. Katram konkursa finālā dalībniekam jāsagatavo piecas autordziesmas, divas no kurām tiek iekļautas „Lielā fināla” koncerta programmā, bet trīs pārējās, gadījumā, ja dalībnieks kļūs par konkursa laureātu, tiks iekļautas „Zelta Piecinieka” koncerta programmā;

13. Starp fināla laureātiem žūrija izvēlās vienīgo „OPPA” festivāla augstākā apbalvojuma - Jonaša Koftas balvas - ieguvēju. Balva tiek līdzfinansējot ražošanu kompaktdisks. Parējie „Zelta Piecinieka” laureāti tiek apbalvotie ar elektroniskām ierīcēm.

14. „OPPA” konkursa fināla dalībnieki sniedz konkursa organizētājiem bezatlīdzības atļauju „OPPA” festivāla koncertu ietvaros izskanējušo skaņdarbu translācijai pa TV un radio, kā arī to izplatīšanai visos pieejamos masu informācijas līdzekļos;

15. Ceļa izdevumus, un izmitināšanas izmaksas kas saistīti ar ierašanos festivālā, sedz paši dalībnieki;

16. Konkursa fināla dalībniekiem ir tiesības bezmaksas apmeklēt visus koncertus „OPPA” festivāla ietvaros;

17. Tiesības ienest izmaiņas esošos „Noteikumos” ir tikai „OPPA” organizētājiem;

18. Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigas 2021. gada 15. octobrī.
Pieteikuma veidlapu formatā .doc, vai .rtf jālejupielādē no festivāla mājas lapas (www.oppa.pl), jāaizpilda un kopā ar citiem pieliekumiem jānosuta uz adresi registration@oppa.pl. Visus jautājumus jāsūta uz adresi info@oppa.pl

NOBEIGUMA PIEZĪMES

1. Pirms veidlapas aizpildīšanas uzmanīgi jāizlasa OPPA noteikumus.

2. Kandidāti, kuru nosutitas dziesmas neatbilstis OPPA noteikumu autordziesmas definīcijai (dziesmas komponists, teksta autors un izpilddītājs ir viens cilvēks), tiks noraidīti saskaņā ar noteikumu pieprasījumu neizpildīšanu.

3. Ja pēc kandidāta kvalificēšanās nāks gaismā, ka viņš nav pilnībā prezentētu dziesmu autors, viņš tiks diskvalificēts.

4. Ja organizātori pēc festivāla beigām saņems ticamu informāciju, ka laureāts nav pilnībā prezentētu OPPA dziesmu autors, viņi pieprasis laureātam atdodot atpakaļ apbalvojumu, bet iegūta summa tiks ieskatīta nakama OPPA konkursa balvu fondā.

5. Ja OPPA augstākājs apbalvojums netiks piešķirts, summa kas tika domata tam apbalvojumam tiks ieskaitīta nakamu divu festivalu balvu fondā.

6. Failu ar tekstiem un mp3 ierakstu jāapraksta sekojoši: uzvārds_vārds_nosaukums (bez svēšvalodu diakritiskam zīmēm) on nosutīt arhivēta veidā, izmantojot vienu no arhivēšanas programmām (piem. Winrar)

7. Pieteikumam var pievienot informāciju (linku) kur Internetā var noskatīties video ar kandidāta uzstāšanos.

OPPA PUSFINĀLS UN FINĀLS 2021

Šogad notiks kultūras namā Dom Kultury Śródmieście Varšavā, Smolna iela 9 (ieeja no Aleje Jerozolimskie puses) 20. un 21. novembrī.SLM Ballada